Funkcja void Uśmiechy(), Sleep(), nie zwraca wartości bez parametrów

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<time.h>
#include<windows.h>
using namespace std;

void usmiechy()


{
for(int i=0; i<10; i++)
{
cout<<„:-) „;
Sleep(500);
}
}

int main()
{
cout << „Usmiechnij sie: ” << endl;
usmiechy();

cout << „\n\n”;
system(„pause”);
}