Linux ubuntu server – instalacja i konfiguracja serwera ftp

 1. Pobieramy obraz ze strony 
  https://releases.ubuntu.com/16.04/ 
  Server install image -> 64-bit PC (AMD64) server install image 
  lub 
  Server install image -> 32-bit PC (i386) server install image 
 2. Instalujemy Ubuntu server 
 3. Poniższe polecenia wykonujemy jako root 
 4. Instalujemy środowisko graficzne GNOME 
  1. Apt-get update 
  2. apt install ubuntu-gnome-desktop 
 5. Po instalacji środowiska graficznego wpisujemy polecenie startx 
 6. Instalujemy ftp server na ubuntu 
  1. Możemy pobrać (polecenie wget) odpowiednią paczkę deb ze strony https://packages.ubuntu.com/xenial/vsftpd 
  2. Możemy wykonać polecenie  
   apt install vsftpd 
 7. Konfiguracja serwera ftp 
  1. polecenie systemctl zarządza usługami pod linuxem 
   Samo polecenie wyświetli wszystkie uruchomione usługi. 
   Polecenie systemctl jest bardzo proste  
   systemctl start / stop / restart status nazwaUsługi.service 
   Sa przykładzie serwera ftp  
   1. systemctl start vsftpd -> uruchomimy server ftp 
   2. systemctl enable vsftpd -> dodamy usługę ftp do autostartu 
  2. W celu konfiguracji edytujemy plik /etc/vsftpd.conf  
   kilka linijek które mogą nam się przydać: 
   1. anonymous_enable= // zgoda na logowanie się użytkownikom anonimowym 
   2. write_enable= //Zezwolenie na zapis w katalogu użytkownika lokalnego 
   3. local_umask= 
   4. max_clients= //Maksymalna liczba połączonych użytkowników 
   5. i wiele innych -> link
  3. Po wprowadzeniu zmian wydajemy polecenie 
   systemctl restart vsftpd (jeśli nie działa to systemctl restart vsftpd.service) 
  4. Możemy dodać nowych użytkowników do systemu 
   adduser uczen z hasłem qwerty1234 
   jego domyślnym katalogiem ftp będzie katalog domowy 
   na innym komputerze w tej samej podsieci możemy połączyć się z serwerem ftp w eksploratorze wpisując ftp://ip_serwera 
   wpisujemy login i hasło ucznia, jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie zobaczymy katalogi w folderze domowym 
  5. Możemy też zmienić katalog domowy użytkownika na inny. Domyślnie podczas instalacji tworzy się katalog /srv/ftp w którym możemy utworzyć miejsce dla użytkowników ftp 
   1. Tworzymy katalog /srv/ftp/uczen 
   2. Nadajemy mu prawa chown uczen:uczen uczen 
   3. Wydajemy komendę usermod uczen –d /srv/ftp/uczen 
   4. Restart servera: systemctl restart vsftpd 
   5. Możemy sprawdzić czy działa i czy pliki zamieszczone są w odpowiednim katalogu