Przesyłanie danych za pomocą formularzy HTML

<!-- formularz wprowadzania danych POST-->
<h1><u>Wormularz wprowadzania i przesyłania danych metodą POST</u></h1>


<h2>
<form action="index.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
Podaj a:
<input type="text" name="a" value="">
<br>
Podaj b:
<input type="text" name="b" value="">
<br>
<input type="submit" value="Dodaj" name="dodaj">
</form>

<?php
if(!empty($_POST['dodaj']))
{
    $wynik=$_POST['a']+$_POST['b'];
    echo 'Wynik dodwania formularza metodą POST (a+b):<br>';
    echo $_POST['a'].'+'.$_POST['b'].'='.$wynik;
}
?>
</h2>

<!-- formularz wprowadzania danych GET-->

<h1><u>Wormularz wprowadzania i przesyłania danych metodą GET</u></h1>
<h2>
<form action="index.php" method="get" enctype="multipart/form-data">
Podaj a:
<input type="text" name="a_get" value="">
<br>
Podaj b:
<input type="text" name="b_get" value="">
<br>
<input type="submit" value="Dodaj" name="dodaj_get">
</form>

<?php
if(!empty($_GET['dodaj_get']))
{
    $wynik_get=$_GET['a_get']+$_GET['b_get'];
    echo 'Wynik dodwania formularza metodą GET (a+b):<br>';
    echo $_GET['a_get'].'+'.$_GET['b_get'].'='.$wynik_get;
}
?>
</h2>

Tagi: