algorytmy z instrukcja IF – zadania

zadanie 1

Napisz programy wyznaczające pole kwadratu, które nie przyjmują od użytkownika ujemnych liczb wyrażających długości boków.

zadanie 2

Napisz program obliczający pierwiastek z zadanej liczby. Program powinien sprawdzić, czy pierwiastkowana liczba jest dodatnia. W przypadku gdy zadana liczba jest ujemna program powinien wydrukować na ekranie komunikat: PIERWIASTEK KWADRATOWY Z LICZBY UJEMNEJ NIE ISTNIEJE.

zadanie 3

Napisz program Czy liczba a jest podzielna przez b? Program ma pobrać od użytkownika dwie liczby całkowite a, b. Jako wynik pracy program ma wydrukować informację mówiącą o tym, czy liczba a jest podzielna przez liczbę b (jeden z tekstów A JEST PODZIELNE PRZEZ B lub A NIE JEST PODZIELNE PRZEZ B).

zadanie 4

Napisz program N-ta potęga, pobierający od użytkownika dwie liczby: x (rzeczywiste) oraz n (naturalne z zakresu od 2 do 7). Program ma drukować na ekranie liczbę xn. (program powinien nie powinien stosować funkcji power() należy użyć zagnieżdżonej instrukcji if).

zadanie 5

Napisz program, pobierający z klawiatury liczbę całkowitą i mówiącą o tym czy jest ona z przedziału <a;b>.

zadanie 6

Napisz program SORT 4, pobierający od użytkownika cztery liczby i drukujący na ekranie wszystkie liczby w porządku rosnącym.

zadanie 7

Napisać program Trójmian kwadratowy, szukający zer podanego trójmnianu kwadratowego.

Tagi: