Program kwalifikuje ucznia do odpowiedniej grupy

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int p;

int main()
{

cout << “podaj ilosc punktow p=”;
cin >> p;

if(p>=0 && p<30)
cout << “\n\ngrupa podstawowa\n\n”;
else
if(p>=30 && p<40)
cout << “\n\ngrupa sredniozaawansowana\n\n”;
else
if(p>=40 && p<=60)
cout << “\n\ngrupa zaawansowana\n\n”;
else
cout << “\n\npodano liczbe spoza zakresu 0-60\n\n”;

system(“pause”);
}