Program sprawdza dzielniki liczby (z funkcją i paramatrem)

#include <iostream>

using namespace std;

int pierwsza(int x)


{
int ile=0;
for(int i=2;i<x/2;i++)
{
if(x%i==0)
{
cout<<“Dzielnik=”<<i<<endl;
ile++;
}
}
if(ile>0)
return 0;
else
return 1;
}

int main()
{
int a;
cout<<“Podaj a= “;
cin>>a;

if(a>1)
{
if(pierwsza(a)==0)
cout<<“To nie jest liczba pierwsza”;
else
cout<<“To jest liczba pierwsza”;
}
else
{
cout<<“a musi byc wieksza od 1”;
}
}