Program który sprawdza wszystkie dzielniki podanej liczby

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int Dzielniki(int a)
{
for(int i=1; i<=a; i++)
{
if(a%i==0)
cout << “Dzielnik to=” << i << endl;
}
}

int main()
{
int x;

cout << “podaj liczbe = “;
cin >> x;

Dzielniki(x);

system(“pause”);
}