Algorytm iteracyjny

Iteracja polega na wielokrotnym powtarzaniu tej samej operacji (ciągu operacji). Iterację implementujemy stosując tzn pętle. Z pętlą mamy do czynienia, gdy w pewnym kroku algorytmu wracamy do jednego z wcześniejszych kroków, co powoduje, że kroki te mogą zostać wykonane wiele razy.

instrukcja iteracyjna:

for(wyrazenie_poczatkowe; warunek; wyrazenie_petli) instrukcja;

np: for (i=0; i<10; i++)

Zadanie 1: Oblicz iloczyn n liczb całkowitych.

  • wykonaj liste kroków
  • algorytm blokowy.

Program:

#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int n,iloczyn=1,i,a;
int main ()
{
    
    cout << “*********************************************\n”;
    cout << “****** program mnozy ilosc podanych *********\n”;
    cout << “****** przez uczytkownika liczb *************\n”;
    cout << “*********************************************\n\n\n”;
    
    cout << “podaj ile bedzie liczb: “;
    cin >> n;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        cout << “podaj liczbe ” << i+1 << ” z ” << n << ” liczb: “;
        cin >> a;
        iloczyn*=a;
    }
    cout << endl << endl;
    cout << iloczyn << endl << endl;
    system(“pause”);
}