Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

Algorytm liniowy w arkuszu kalkulacyjnym

Większość obliczeń jakie wykonujemy w szkole w arkuszu kalkulacyjnym przebiega wg algorytmu liniowego
– operacje są wykonywane krok po kroku (z góry ustalona kolejność, brak warunków)

Algorytm liniowy jest podstawą do obliczeń funkcji arkusza kalkulacyjnego:
-sumowanie
-potęgowanie
-pierwiastkowanie
-zaokrąglanie
-obliczanie średniej
-obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych

Algorytm liniowy wykonujemy wtedy gdy powtarzamy daną instrukcję dla określonej liczby danych zapisanych w kolumnach lub wierszach arkusza

——————————————————————————–

Algorytmy z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym

stosuje się do zestawień statystycznych lub bardziej skomplikowanych obliczeń.

=JEŻELI($C$6<=$C$3;$C$6*$C$5;$C$6*$C$5+($C$6-$C$3)*$C$5*($C$4/100%))

lub zagnieżdżanie warunków