Przekazywanie argumentów przez wskaźnik

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int zwieksz_kilka(int *dl, int *wys, int *waga)
{
*dl = *dl * 2;
*wys = *wys * 2;
*waga = *waga * 2;
}

int main()
{

//zmienne
int dlugosc = 125;
int wysokosc = 300;
int waga = 20;

// wskaźniki do zmiennych
int *wsk_dlugosc = &dlugosc;
int *wsk_wysokosc = &wysokosc;
int *wsk_waga = &waga;

cout <<“zmienna dlugosc przed wywolaniem funkcji=”<<dlugosc << endl;
cout<<“adres zmiennej dlugosc przed wywolaniem funkcji=”<<&dlugosc<<endl;
cout<<“zmienna wsk_dlugosc przed wywolaniem funkcji=”<<wsk_dlugosc<<endl;
cout <<“zmienna wysokosc przed wywolaniem funkcji=”<< wysokosc << endl;
cout <<“zmienna waga przed wywolaniem funkcji=”<< waga << endl;

zwieksz_kilka(wsk_dlugosc, wsk_wysokosc, wsk_waga);
cout<<endl<<endl;
cout <<“zmienna dlugosc po wywolaniu funkcji=”<< dlugosc << endl;
cout<<“zmienna adres zmiennej dlugosc przed wywolaniem funkcji=”<<&dlugosc<<endl;
cout <<“zmienna wysokosc po wywolaniu funkcji=”<< wysokosc << endl;
cout <<“zmienna waga po wywolaniu funkcji=”<< waga << endl;

cout<<endl<<endl;
system(“pause >nul”);
return 0;
}

 

źródło