Przykład tablicy i zmiennej dynamicznej

#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<time.h>
using namespace std;
int main()
{
    int ile;
    
    cout<<"Ile liczb wylosowac?";
    cin>>ile;
    int *tablica;
    tablica = new int[ile];
    


    for(int i=0;i<ile;i++)
    {
        cout<<tablica<<endl;
        tablica++;
    }

    delete []tablica;
}

 

 

 

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int *liczba1;
    liczba1 =new int;
    cout<<"Podaj liczba1=";
    cin>>*liczba1;
    cout<<"Podales wartosc liczba1="<<*liczba1;
    delete liczba1;
}