Konkursie na prace o tematyce ekonomicznej

Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

 

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.:

 1. Korzyści z migracji dla gospodarki;
  Materiał pomocniczy nr 1
 2. „Unia możliwości” – o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
  Materiał pomocniczy nr 2
 3. „Cyberbezpieczeństwo” – jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
  Materiał pomocniczy nr 3
 4. „Prywatne czy państwowe?” – o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.
  Materiał pomocniczy nr 4

Celem konkursu jest merytoryczne przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano materiał pomocniczy. Zgodność pracy z materiałami pomocniczymi będzie oceniana przez Komisję konkursową.

Prace można przygotować grupowo.

https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017