Terminologia sieciowa i warstwowy model sieci

Terminologia sieciowa: sieć komputerowa, zasoby sieciowe, klient, serwer, switch, router, brama

Sieci: LAN, MAN, WAN, INTERNET

Topologie: gwiazdy, szyny, pierścienia, łączone

OSI (Open Systems Interconnection) lub Model OSI – model odniesienia łączenia systemów otwartych – standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

 

 

Model ISO/OSI

Model ISO/OSI

 

Warstwa aplikacji – pełni rolę interfejsu między aplikacją użytkownika a usługami sieciowymi

Warstwa prezentacji – przetwarza dane od aplikacji do postaci kanonicznej dzieki czemu niższe warstwy dostaja zawsze tan sam format (standaryzacja formatu danych)

Warstwa sesji – nadzoruje połączenie, sprawdza która aplikacja łączy sie z którą dzięki czemu zapewnia właściwy kierunek przepływu informacji. wznawia połącznie po przerwaniu

Warstwa transportu – warstwa segmentuje i składa dane w tzn strumień. Warstwa ta zapewnia całościowe połączenie między stacją źródłową i docelową. Wykorzystuje się tutaj dwa protokoły TCP albo UDP. W przypadku transmisji protokołem TCP stacja docelowa wysyła potwierdzenie odebrania protokołu (kontrola błędów transmisji), jeśli stacja źródłowa nie dostanie potwierdzenia może zlecić powtórne wysłanie pakietu. W przeciwieństwie do protokołu TCP w protokole UDP nie stosuje się potwierdzeń co za tym idzie protokół UDP jest szybszy ale nie gwarantuje poprawności transmisji.

Warstwa sieciowa – Warstwa sieciowa jako jedyna dysponuje wiedzą dotyczącą fizycznej topologii sieci. Odpowiada za kierowanie ruchem pakietów w sieci. Ustanawia połączenie i dezaktywuje je.

Warstwa łącza danych – Zajmuje się pakowaniem danych w ramki i wysyłaniem do warstwy fizycznej. Zapewnia niezawodność łącza danych, współpracuje ze sterownikami urządzeń sieciowych.

Warstwa fizyczna – odpowiada za fizyczną transmisję danych między komputerami. do tej warstwy należą modemy, karty sieciowe, kable itp.

 

 

 

Protokoły:
-TCP
-UDP
-DNS
-DHCP
-ICMP
-ARP