Nero InfoTool 11.0.00500

Nero Info Tool jest programem, który wyświetla informacje o możliwościach napędów optycznych, m.in:

  • wyświetla listę napędów CD-ROM, DVD-ROM, CDR/RW, DVD-R/RW, Blu-ray, HD DVD dostępnych w systemie
  • podaje ich cechy (prędkości odczytu i zapisu, numer seryjny, wielkość bufora, wersję firmware)
  • podaje obsługiwane standardy odczytu i zapisu

  • podaje informacje na temat blokady regionalnej napędów DVD
  • wyświetla informacje dotyczące nośników (typ, producent, nominalna pojemność, ilość warstw etc) wyświetla informacje dotyczące konfiguracji napędów (sposób podpięcia napędów IDE [master/slave], status DMA [włączone/wyłączone], status automatycznego powiadamiania o włożeniu [włączone/wyłączone])
  • podaje wersję systemu operacyjnego, rodzaje i wersje zainstalowanego oprogramowania służacego do nagrywania płyt, wersję sterowników ASPI, etc

http://www.cdrinfo.pl/download.php?filename=InfoTool.zip&id=3164153456&baza=soft