Program – pole prostokąta

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
int a,b,pole;

cout << „To jest program na pole prostokata\n\n”;
cout << „Podaj bok a: „;
cin >> a;
cout << „Podaj bok b: „;
cin >> b;

pole = a * b;

cout << „\n Pole prostokata to: ” << pole;

// zadanie zpodyyfikuj tak kod aby pole wyswietlalo sie w postaci: a + b = pole
// wykonaj program roznica , iloraz i iloczyn
}

Tagi: