Rezerwat przyrody – żubry

W rezerwacie przyrody żyje 90 żubrów. W okresie od 1 grudnia 2012 do 28 lutego 2013 roku nadleśnictwo prowadziło dokarmianie tych zwierząt sianem lub żołędziami. 1 grudnia 2012 roku rano (przed posiłkiem żubrów) w magazynie było 100 ton siana i 5 ton żołędzi.

Dopóki w magazynie zapas siana wynosił, co najmniej 50 ton, to żubry codziennie rano karmiono wyłącznie sianem (40 kg siana dla każdego żubra). W przeciwnym razie – dopóki zapas siana nie został uzupełniony, do co najmniej 50 ton – żubry karmiono tylko żołędziami (20 kg żołędzi dla każdego żubra). Po uzupełnieniu zapasów siana powracano do karmienia tylko i wyłącznie sianem.

W każdy piątek wieczorem (po posiłku żubrów) do magazynu dowożono 15 ton siana, natomiast w każdy wtorek (również wieczorem, po posiłku żubrów) dostarczano 4 tony żołędzi.

Oblicz w Excel:

  1. Podaj liczbę dostaw siana i liczbę dostaw żołędzi w okresie od 1.12.2012 do 28.02.2013 roku.
  2. W którym dniu dokarmiania żubry dostaną po raz pierwszy tylko żołędzie?
  3. Ile razy w ciągu całego okresu, od 1.12.2012 do 28.02.2013 roku, żubry były karmione tylko sianem, a ile razy – tylko żołędziami?
  4. Wykonaj zestawienie porannych stanów zapasów pożywienia dla żubrów (liczba ton siana i liczba ton żołędzi) w dniach: 31.12.2012, 31.01.2013, 28.02.2013. Do powyższego zestawienia wykonaj wykres kolumnowy. Pamiętaj o         czytelnym opisie wykresu.
  5. Podaj największą liczbę żubrów, o jaką można powiększyć stado, aby nadal udało się je wyżywić w podanym przedziale czasowym, sposobem opisanym w zadaniu.