Sortowanie przez wybór

#include <iostream>
#include<time.h>
#include<windows.h>


using namespace std;

int main()
{
int a[10000],min,n,pozycja,zamiana,licznik=0;

cout << "Podaj ile bedzie elementow w tablicy: ";
cin >> n;

srand(time(0));

for (int i=0; i<n; i++)
{
a[i] = rand() % 50 + 1;
cout<<a[i]<<", ";
}

for(int i=0;i<n-1;i++)
{
for(int k=i;k<n;k++)
{
if(k==i)
{
min=a[k];
pozycja=k;
}
else
if(min>a[k])
{
min=a[k];
pozycja=k;
}
}
zamiana=a[pozycja];
a[pozycja]=a[i];
a[i]=zamiana;
}

cout<<endl<<endl<<"Posortowana tablica a[] wyglada następujaco= "<<endl;
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<a[i]<<", ";
}
}