Sortowanie przez wybór

Metoda sortowania przez wybór ciągu n liczb (program) polega na wyszukiwaniu w ciągu liczby najmniejszej(największej), ustawieniu jej na początku ciągu, a następnie powtarzaniu tych czynności z pominięciem już uporządkowanych elementów.

nr iteracji (wartość i) tablica minimum
0 [9,1,6,8,4,3,2,0] 0
1 [0,1,6,8,4,3,2,9] 1 (element znajduje się na właściwej pozycji)
2 [0,1,6,8,4,3,2,9] 2
3 [0,1,2,8,4,3,6,9] 3
4 [0,1,2,3,4,8,6,9] 4 (…)
5 [0,1,2,3,4,8,6,9] 6
6 [0,1,2,3,4,6,8,9] 8 (…)