Zliczanie dowolnego znaku z tekstu

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main()
{
#define max 200

cout<<“zliczanie dowolnego znaku z tekstu”<<endl<<endl;

char napis[max+1];
char szukany_znak;
int licz=0;

cout<<“Podaj dowolny napis: “;
cin.getline(napis,max);

cout<<endl<<“Podaj ktory znak mam zliczyc: “;
cin>>szukany_znak;

int dl=strlen(napis);

for(int i=0;i<dl;i++)
{
if(napis[i]==szukany_znak)
licz++;
}

cout<<endl<<“W tekscie znak “<<szukany_znak<<” wystepuje “<<licz<<” razy”<<endl;
}