Rozwój informatyki i TIK oraz związane z tym szanse i zagrożenia

Temat 4: Najważniejsze elementy procesu rozwoju informatyki i technologii informacyjno-kompunikacyjnych

Temat 5: Szanse związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Temat 6: Zagrożenia związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-kompunikacyjnej

Tagi: