Odpowiedz na pytanie – Funkcja getch();

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{
char znak;
int liczba;
cout<<“Podaj dowolny znak: “;
znak=getch();
cout<<znak;

cout<<endl<<endl;

cout<<“Podaj jeszcze raz ten sam znak: “;
liczba=getch();
cout<<liczba;

cout<<endl;

cout<<“Co sie wyswietla za drugim razem ?”;
}