Korzystanie z baz danych z poziomu PHP

Jak połączyć się z serwerem i bazą danych MySQL?

Sprawa jest bardzo prosta. Poniżej przykład:

<?php
// nawiazujemy polaczenie
$connection = @mysql_connect('localhost', 'uzytkownik', 'haslo')
// w przypadku niepowodznie wyświetlamy komunikat
or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.<br />Błąd: '.mysql_error());
// połączenie nawiązane ;-)
echo "Udało się połączyć z serwerem!<br />";
// nawiązujemy połączenie z bazą danych
$db = @mysql_select_db('nazwa_bazy', $connection)
// w przypadku niepowodzenia wyświetlamy komunikat
or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych<br />Błąd: '.mysql_error());
// połączenie nawiązane ;-)
echo "Udało się połączyć z bazą dancych!";
// zamykamy połączenie
mysql_close($connection);

?>

 

Zamknięcie połączenia za pomocą funkcji mysql_close() nie jest konieczne, ponieważ połączenie i tak zostanie zamknięte z chwilą zakończenia działania skryptu.

Poniżej przedstawię Wam funkcję, której ja używam w codziennej pracy z bazą danych MySQL.

<?php
/******************************************************
* connection.php
* konfiguracja połączenia z bazą danych
******************************************************/

function connection() {
// serwer
$mysql_server = “localhost”;
// admin
$mysql_admin = “uzytkownik”;
// hasło
$mysql_pass = “haslo”;
// nazwa baza
$mysql_db = “baza_danych”;
// nawiązujemy połączenie z serwerem MySQL
@mysql_connect($mysql_server, $mysql_admin, $mysql_pass)
or die(
‘Brak połączenia z serwerem MySQL.’);
// łączymy się z bazą danych
@mysql_select_db($mysql_db)
or die(
‘Błąd wyboru bazy danych.’);
}

?>

 

Potem wystarczy taki plik podłączyć za pomocą instrukcji require() i wywołać funkcję connection(), aby mieć aktywne połączenie do serwera i bazy danych.

<?php
// podłączamy plik  connection.php
require "connection.php";
// wywołujemy funkcję connection()
connection();

?>

źródło

Pobieranie danych z BAZY

<?php
// nawiazujemy polaczenie
$connection = @mysql_connect('localhost', 'root', 'usbw')
// w przypadku niepowodznie wyświetlamy komunikat
or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.<br />Błąd: '.mysql_error());
// połączenie nawiązane ;-)
echo "Udało się połączyć z serwerem!<br />";
// nawiązujemy połączenie z bazą danych
$db = @mysql_select_db('lekcja11', $connection)
// w przypadku niepowodzenia wyświetlamy komunikat
or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych<br />Błąd: '.mysql_error());
// połączenie nawiązane ;-)
echo "Udało się połączyć z bazą dancych!";

echo “<br><br>”;
//wynik tabeli uczniowie
$wynik = mysql_query(“SELECT * FROM uczniowie”)
or die(‘Błąd zapytania’);
if(mysql_num_rows($wynik) > 0)
{
while($r = mysql_fetch_assoc($wynik))
{
echo “<br>”.$r[‘imie’].’ ‘.$r[‘nazwisko’];

if($r[‘plec’]==0)
echo ” kobieta”;
else
echo ” meżczyzna”;

}
}
else
{
echo “brak wpisów w tabeli”;
}

// zamykamy połączenie
mysql_close($connection);

?>