Algorytm sprawdzania warunku istnienia trójkąta

Definicja

Wielokąt, który ma trzy boki nazywamy trójkątem.
Warunek istnienia trójkąta


Z danych trzech odcinków o długości a, b i c można zbudować trójkąt, jeżeli:
a<b+c
b<a+c
c<b+a

c>b-a
a>c-b
b>c-a

 

Tagi: