Autor: Michał Franczak

Linux – ubuntu server –instalacja i konfiguracja serwera plików i drukarek [SAMBA]

Samba – darmowy serwer plików oraz drukarek, dostępny praktycznie dla każdego systemu. Dostępna jest na licencji GPL (GNU General Public License). Samba korzysta z implementacji protokołu SMB (Server Message Block).   Samba pozwala na tworzenie heterogenicznego (mieszanego) środowiska, w którym mogą działać obok siebie komputery z systemem operacyjnym Unix i Linux oraz Windows i wzajemnie korzystać ze swoich zasobów – plików i drukarek….
Linux ubuntu server – instalacja i konfiguracja serwera ftp

Pobieramy obraz ze strony https://releases.ubuntu.com/16.04/ Server install image -> 64-bit PC (AMD64) server install image lub Server install image -> 32-bit PC (i386) server install image  Instalujemy Ubuntu server  Poniższe polecenia wykonujemy jako root  Instalujemy środowisko graficzne GNOME  Apt-get update  apt install ubuntu-gnome-desktop  Po instalacji środowiska graficznego wpisujemy polecenie startx  Instalujemy ftp server na ubuntu  Możemy pobrać (polecenie wget) odpowiednią paczkę deb ze strony https://packages.ubuntu.com/xenial/vsftpd  Możemy wykonać polecenie  apt install vsftpd  Konfiguracja serwera ftp  polecenie systemctl zarządza usługami pod linuxem Samo polecenie wyświetli wszystkie uruchomione usługi. Polecenie systemctl jest…
Tworzenie formularzy z CSS

<!doctype html> <html> <head> <title>Logowanie</title> <meta charset="utf-8" /> <style type="text/css"> table { border-spacing:15px; } label { color:#02639a; font-size:16px; width:75px; margin-left:10px; } fieldset { border:2px solid #02639a; background-color:#e5f0f7; padding:3px; width:250px; } legend { color:#02639a; background-color:#d1e8f7; border:5px solid #02639a; padding:3px; font-weight:bold; margin-left:-10px; } input { width:100px; color:#02639a; } </style> </head> <body> <form action="logowanie.html" method="post"> <fieldset> <legend>LOGOWANIE</legend> <table>…


Tagi:


konkursu pt. „Laptop na bank”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na bank”, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE). Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów. Zadaniem uczestników będzie: Rozwiązanie testu…Przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska

“Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.” Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.) KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. wybrane fragmenty dotyczęce środowiska i jego ochrony Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności…
umask – Maska użytkownika (ang. user mask)

Polecenie umask jest odpowiedzialne za ograniczenie praw dostępu (chmod). W jaki sposób to działa? A więc na początku zastanówmy się nad jedną rzeczą, a mianowicie podczas tworzenia pliku (katalogu) nadawane są jakieś uprawnienia dla tego pliku (katalogu). No dobrze, to jakie są te uprawnienia? Tutaj właśnie wchodzi rola polecenia umask. Standardowo w systemie Linux uprawnienia…
Linux – defragmentacja

Jeśli jesteś użytkownikiem Linuksa, prawdopodobnie słyszałeś, że nie musisz defragmentować systemów plików Linux. Zauważysz także, że dystrybucje Linuksa nie są dostarczane z narzędziami do defragmentacji dysku. Ale dlaczego tak jest? Aby zrozumieć, dlaczego systemy plików Linux nie wymagają defragmentacji w normalnych warunkach – a te w Windowsach – musisz zrozumieć, dlaczego występuje fragmentacja i jak…


Tagi:


Sprawdzanie błędów dysku z linii komend

Czasem dysk twardy wymaga sprawdzenia pod kątem błędów. Należy wówczas uruchomić komputer z dystrybucji LIVECD (np. poprzez pendrive) aby dysk, który sprawdzamy nie był jednocześnie tym z którego bootujemy system.  Do sprawdzenia błędów służy komenda:  sudo fsck -t -y -f -c /dev/sda1  Gdzie /dev/sda1 jest konkretną partycją. Aby wyświetlić partycje które mamy na kompyterze użyjmy polecenia:  sudo fdisk -l  W zależności od podłączonych…


Tagi:


Znaki ochrony przeciwpożarowej


Tagi:


Pix Programming Challenge

Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadza za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Konkurs jest organizowany w 5 krajach europejskich, Indiach oraz Nigerii. Zarówno udział w konkursie jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne! Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych….46 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Olimpiady Wiedzy Technicznej

Olimpiada Wiedzy Technicznej (w skrócie: OWT), zwana dalej Olimpiadą, została po raz pierwszy przeprowadzona w 1974 r. Olimpiada jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.). Organizatorem…Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe, według Ministerstwa Pracy, rozumiane jest jako: “prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i…


Tagi:


Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy : odzież ochronnąochrony osobiste Odzież ochronna: WodoodpornaKwasoodpornaŁugoodpornaOlejoodpornaOdporna na rozpuszczalnikiPyłoszczelnaOgnioodpornaNiepalnaOdbijająca promienie podczerwone i chroniąca przed działaniem temperatury otoczenia…


Tagi:


Zagrożenia związane z wykonywaniem zadań zawodowych

W materialnym środowisku pracy występują różne czynniki mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Klasyfikacja tych czynników jest dokonywana ze względu na ich oddziaływanie na organizm jak i na ich właściwości….


Tagi:


Archiwizacja i kompresja zbiorów systemu Linux

Podczas pracy w każdym systemie operacyjnym użytkownicy tworzą pliki, których istnienie jest ważne. Są to na przykład raporty, projekty itp. Pliki takie należy poddawać procesowi archiwizacji.Najczęściej wykorzystuje się dwa programy do archiwizacji danych. Są to: “tar” i “gzip”….
Konkurs plastyczny – ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH: konkurs plastyczny Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej dla szkół i domów kultury W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszamy ważne społecznie tematy. Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Trzecia edycja konkursu organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”…Pakowanie i rozpakowywanie plików programem gzip

Program gzip jest narzędziem GNU służącym do pakowania i rozpakowywania plików metodą zip. Uruchomienie gzip z nazwą pliku powoduje zmniejszenie rozmiaru pliku i zapisanie go z rozszerzeniem gz. Przykład: aby spakować plik o nazwie intrukcja należy wykonać polecenie…
Zadanie – parseFloat() i isNaN()

Napisz skrypt w języku JS, który będzie sumował dwie liczby zmiennoprzecinkowe a wynik będzie wyświetlał do dwóch miejsc po przecinku. Skrypt powinien sprawdzać poprawność wpisanych danych w pola formularza czy rzeczywiście są liczbami. Wynik ma być sformatowany na kolor czerwony i czcionkę wielkości 28px….
Ręczne prace transportowe

Planując ręczne prace transportowe, trzeba pamiętać, o kilku ważnych zasadach bhp obowiązujących przy tego rodzaju pracach. Zasady te powinni znać tak samo pracownicy, jak i ich kierownicy, którzy organizują tę pracę i bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo pracy i pracowników. Oto zbiór najważniejszych zasad bhp i wymogów wynikających z przepisów dotyczących ręcznych prac transportowych uwzględniający zmiany…


Tagi:


Konfiguracja UBUNTU

Wygląd Ubuntu Po instalacji systemu Ubuntu wita nas bardzo skromny pulpit. Jest to ogromna zaleta środowiska Unity. Po lewej stronie mamy dosyć szeroki i wygodny “Panel Uruchamiania”, z którego sięgamy po najczęściej uruchamiane programy. U góry jest cienki pasek menu, gdzie znaleźć można między innymi szybki dostęp do ustawień systemowych, wyłączenie systemu (nie, systemu nie…